Zekerheid bij dua doen.

"Ik aanbid (Allaah) door het maken van du'a,
en ik ben er zeker van dat het antwoord zal komen"


  Al Imaam Ibn al-Jawzee -rahiemehoellaah- zegt:

" Als je in een moeilijke situatie beland waar je moeilijk uit kan komen, je niets kan doen behalve du'aa en toevlucht zoeken bij Allaah, na berouw van zonden; want zonden noodzakelijke straf, dus als ze verdwijnen door afstand te doen van hen word de reden (voor straf) opgeheven. Dus als je berouw toont en du'aa maakt en je geen enkel teken ziet van het verhoren (van de du'aa). Kijk dan naar jou zaak (waar je om vroeg). Misschien was je berouw (van zondes) niet juist, dus corrigeer je (berouw), maak dan du'aa en word niet moe van het maken van du'aa. Misschien zit het goede in het uitstel van het verhoren (van de du'aa) en misschien zit het goede in het niet verhoren ( van de du'aa) dus zal je beloond en verhoord worden in datgene wat voordelen heeft voor jou en het zou nuttig voor jou zijn om niet datgene te krijgen waar je om vroeg, echter iets anders te krijgen als een vervanging voor datgene (waar je om vroeg).

Dus als Iblies komt en zegt: 'Hoeveel heb je Hem (Allaah) aangeroepen, terwijl je geen enkele antwoord kreeg?' Zeg dan: "Ik aanbid (Allaah door het maken van du'aa en ik ben er zeker van dat het antwoord zal komen. Maar misschien is de reden van uitstel door iets goeds en zelfs als het niet gebeurt, vind er aanbidding en nederigheid plaats (als ik dat uitvoer). 'Dus pas op dat je niet iets vraagt behalve door het (vragen) te combineren met het verzoek om het goede, omdat het bij vele gebeurde dat ze de dunya (wereldse leven)
wenste, een reden was van vernietiging"
-Einde citaat-
Bron (uit engelse vertaling): Sayd ul-Khaatir; Hoofdstuk 249, p. 343


0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos