Wat zijn goede daden?

Fatwa-reeks nr. 5: Wat zijn goede daden?

De Sheikh Ibn 3Uthaimeen - moge Allah hem genadig zijn - heeft gezegd:

Goede daden zijn alle daden die zuiver en correct zijn. Met zuiver wordt datgene bedoeld waar geen "shirk" (veelgoderij) in voorkomt (m.a.w. de daad is zuiver voor Allah). Met correct wordt datgene bedoeld wat overeenkomt met de wetgeving van Allah.

Met deze twee zaken worden zowel "shirk" (veelgoderij) als "bid3a" (religieuze vernieuwing) teniet gedaan. "Shirk" (veelgoderij) wordt namelijk tenietgedaan door zuiverheid (voor Allah). En "bid3a" (religieuze vernieuwing) wordt daarnaast teniet gedaan door het navolgen (van de profeet – moge de vrede en zegeningen van Allah over hem zijn -). Het navolgen kan alleen worden gerealiseerd als het overeenkomt met de wetgeving (van Allah) in zes zaken: de oorzaak, de soort, het aantal, de wijze, de tijd, en de plaats (van de uitvoering).

(ontleend aan " Tafsier sorat An-nisaa' ", deel 2/pag. 248)

Notitie van de vertaler: De zes genoemde zaken voor het navolgen worden in een vervolgreeks uitgelegd.

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos