De weg naar een oprecht hart.

De weg naar een oprecht hart


http://www.youtube.com/watch?v=7TPMRoJCH20

Vraag:
Wat is de weg naar een oprecht hart en het zuiveren ervan van haat, wrok en jaloezie? En wat zijn de beste middelen die helpen om een oprecht hart te hebben in dit leven?

Antwoord:
Het oprecht maken van het hart gebeurt met een aantal zaken.

Ten eerste: het zuiveren van de intentie voor Allaah -- 'azza wa jalla -- in de goede daden, het in gedachten houden van de Grootheid van Allaah -- jalla wa 'alaa -- en het in gedachten houden van de behoefte [van de persoon] aan Allaah -- 'azza wa jalla --. En het vermeerderen van de dhikr (het gedenken) van Allaah. Allaah -- de Verhevene -- heeft gezegd:

{Degenen die geloven (in de Eenheid van Allaah), en waarvan hun harten rust vinden in het gedenken van Allaah. Voorwaar, in het gedenken van Allaah vinden de harten rust.} [Soerah ar-Ra'd (13): 28]

Dus het vermeerderen van het gedenken van Allaah behoort tot datgene wat het hart tot leven brengt. En voorwaar, hij (de Profeet) -- sallal-Laahoe 'alayhi wa sallam -- heeft gezegd:

"Het voorbeeld van degene die Allaah gedenkt en degene die Allaah niet gedenkt, is zoals de levende en de dode."

Wat ook behoort tot de middelen om het hart tot leven te brengen, is het eten van dingen die halaal (toegestaan, gewettigd) zijn en het verlaten van het eten van dingen die haraam (verboden, ongewettigd) zijn. Want voorwaar, het eten van dingen die haraam zijn verhardt het hart, verderft het hart en maakt het hart ziek. Want slecht voedsel heeft invloed op het hart en het lichaam.

Wat ook behoort tot de middelen om het hart tot leven te brengen... Allaah -- de Verhevene -- heeft gezegd:

{O Boodschappers! Eet van de Tayyibaat (alles dat goed en halaal is) en verricht goede daden.} [Soerah al-Moe'minoen (23):51]

En Allaah heeft de gelovigen bevolen met datgene waarmee hij de Boodschappers heeft bevolen. Hij zei:

{O jullie die geloven! Eet van de Tayyibaat (alles dat goed en halaal is) waarmee Wij jullie hebben voorzien.} [Soerah al-Baqarah (2):172]

Hij dient te eten van de Tayyibaat, wat betekent: de toegestane dingen. Want Allaah maakt de Tayyibaat (goede dingen) toegestaan voor ons en maakt de Khabaa'ith (slechte dingen) verboden voor ons. Dus het eten van de Tayyibaat, wat de toegestane dingen zijn, voedt de harten een goede maaltijd. Het eten van de Khabaa'ith (slechte dingen) voedt de harten een slechte maaltijd.

Wat ook de harten ziek maakt, is het luisteren naar de liedjes en de muziekinstrumenten, wat veel is geworden in deze tijd. Wat ook de harten ziek maakt of haar doodt, is het zich wijden aan de satteliet tv, het internet en wat erin wordt uitgezonden van slechte dingen, kwade gedachten, verboden begeerten en schaamteloze scènes. Dit behoort tot de dingen die het hart ziek maken.

En ook het gezelschap houden van slechte mensen en het zitten met hen verderft de harten. Evenzo behoort het gezelschap houden van de goede mensen, de geleerden en de mensen van het goede tot datgene wat de harten tot leven brengt.


0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos