3 uitspraken over het huwelijk met een christelijke of joodse vrouw.

Trouwen met een christelijke of joodse vrouw? -
Shaykh 'Abd al-'Azîz Ibn Bâz rahimahullâh ta'âlâ

 
Vraag: Kan een moslim een vrouw van (de mensen van) het boek huwen, d.w.z. een joodse of een christen, terwijl zij haar religie behoudt en de moslim zijn religie behoudt?
 
Antwoord:
 
"Ja, hij kan dat doen als zij kuis (of van onberispelijke reputatie) is, als deze joodse of christelijke vrouw kuis (of van onberispelijke reputatie) is en gekend is voor haar integriteit tegenover zedeloosheid en het nemen van vriendjes (buiten het huwelijk).
 
Want voorwaar, Allah heeft dat toegestaan zoals Hij (subhânahu) zegt :
{ ... En de eerbare vrouwen onder degenen die de Schrift vóór jullie gegeven is ... } [Koran, S. al-Mâ'ida, v. 5]

Hij ('azza wajalla) zei :
 
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 
{ Op deze dag zijn alle goede (zaken) voor jullie toegestaan gemaakt, en het voedsel van de Lieden van de Schrift is jullie toegestaan en jullie voedsel is hen toegestaan. (Toegestaan om mee te trouwen, zijn
 

de eerbare vrouwen onder de gelovige vrouwen en de eerbare vrouwen onder degenen die de Schrift vóór jullie gegeven is, indien jullie hen hun bruidschatten geven (in eerbaarheid handelend en niet in ontucht en neem geen minnaressen) } [Koran, S. al-Mâ'ida, v. 5]

Als ze dus kuis (of van onberispelijke reputatie) is, d.w.z. gekend voor haar integriteit tegenover het nemen van vriendjes (buiten het huwelijk) en tegen zinâ, en als ze vrij is en geen slavin, dan kan het geen kwaad om met haar te trouwen.
 
En sommigen van de salaf haatten dat, en tot hen behoort 'Umar (ibn al-Khattâb) radyiAllâhu 'anhu. Hij haatte het huwelijk met de vrouwen van (de mensen van) het boek, en dit om te vermijden dat ze de (moslim)gelovige naar haar religie laat afwijken. Net zo haatte een groep van de mensen van kennis dit, uit vres dat ze haar echtgenoot of hun kinderen naar haar religie brengt. Daarom, als de gelovige een gelovige (vrouw) kan trouwen, dan is dat prioritair, beter en veiliger.
 
En als hij een kuise vrouw van (de mensen van) het boek huwt, dan moet hij zichzelf en zijn kinderen beschermen tegen haar slechte (invloed). En hij moet erop gebrand zijn (er alle nodige inspanningen voor doen) dat ze de islam binnentreedt. Misschien zal Allah haar leiden door zijn toedoen. Dit is de heersende opinie over deze kwestie. Moge Allah jullie zegenen.
 
http://www.binbaz.org.sa/mat/19708
 
 
 
 
Trouwen met een “christelijke” vrouw die haar religie niet beoefent – Permanent Comité

Vraag :
 
Een moslimman trouwde met een Afrikaanse vrouw, om preciezer te zijn nam hij haar als slavin voor zichzelf. Deze vrouw is een atheïste, maar ze bekeerde zich tot het christendom. Desondanks is ze noch christen noch atheïstisch. Ze houdt ze zich bv. niet aan de principes of de praktijken van het christendom, maar ze maakt geen aanspraak op het atheïsme. Deze man nam haar weg van haar vader voor een bruidschat van tien koeien, zestig geiten en wat geld dat hij aan haar vader gaf. Men moet weten dat ze niet kan toegeschreven worden aan haar vader.
 
Op basis van het bovenstaande, is zij toegestaan voor de vraagsteller voordat ze zich bekeert tot Islam? Als hij met dit meisje samenleeft, zou hun relatie dan verboden zijn of niet? Er moet ook vermeld worden dat ze pas akkoord was om met hem te gaan nadat hij de voorheen vermelde bruidschat aan haar vader had gegeven. Is ze toegestaan voor hem voordat ze zich bekeert tot de Islam? Als ze zich bekeert tot de Islam, zou ze dan toegestaan zijn voor hem voor het sluiten van het huwelijkscontract? Mag hij met haar leven zonder een contact als slavin? Gelieve mij te antwoorden.
 
Antwoord :
 
Als de kwestie is zoals je vermeld hebt, dat ze een atheïste was maar christen geworden is, en dat ze noch een atheïste noch een christen is die de basisprincipes van haar religie verricht, dan is het jou niet toegestaan om met haar te trouwen. Ze is geen moslim en behoort niet tot de mensen van het boek – de joden en de christenen. Ze is ook niet toegestaan voor hem vanuit het standpunt dat ze een slavin is, want ze heeft geen eigenaar van wie ze kan worden gekocht. Ze wordt echter enkel toegestaan voor jou nadat ze zich bekeerd heeft tot de Islam, met een nieuw huwelijkscontract en een mahr (verplichte bruidschat van een echtgenoot voor zijn echtgenote) net zoals andere vrije moslimvrouwen. Moge Allah ons het welslagen schenken. Moge de vrede en de zegeningen met onze Profeet Muhammad zijn, met zijn familie en metgezellen.
 
[Bron : “Fatâwâ al-Lajna ad-Dâ’ima” d. 18, p. 305-306 / ‘Afîfî – Ghudayyân – Manî’)
 
 
 
Wie zijn de vrouwen van het boek waarmee men mag trouwen?

De geleerden zeggen : « Wanneer ze deelgenoten toekennen aan Allah, terwijl ze nochtans joods of christelijk zijn, (dan is het huwelijk met hen) niet toegestaan.
 
Maar als ze geen deelgenoten toekennen en de Islam, die gekomen is met de Profeet Muhammad sallAllâhu 'alayhi wasallam, niet verwerpen, dan zijn ze toegestaan (voor het huwelijk). »
 
[Bron : "Ash-Sharh al-Mumti' 'alâ Zâd al-Mustaqni' " van Shaykh Muhammad ibn Sâlih al-'Uthaymîn rahimahullâh, d. 12 p. 146-147]

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos