Help broeders en zusters in nood.

Broeders, zusters,

vergeet je broeders en zusters in Islam niet wanneer zij in nood zijn. Vergeet niet al onze andere broeders en zusters die lijden in deze wereld.

Zij zijn ook onze verantwoordelijkheid, dus steun hen !!!

"De gelijkenis van de gelovigen in hun onderlinge liefde, barmhartigheid en mededogen is als het lichaam : als een lid ervan pijn lijdt, lijdt de rest van het lichaam mee aan slapeloosheid en koorts." (Overgeleverd in Sahîh Muslim, 4/1999, nr. 2586)

Wanneer een moslim in ons midden lijdt en middelen tekort komt, dan gaat deze verplichting door naar de hele gemeenschap. Geld dat op deze manier als liefdadigheid wordt geschonken, vermindert je rijkdommen niet, maar laat ze enkel toenemen. Abû Hurayra levert immers over dat de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam) gezegd heeft :

"Liefdadigheid doet je rijkdom niet verminderen." [Overgeleverd in Sahîh Muslim (2588)]

De Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam) vermeldde ook dat degene die in liefdadigheid geeft (zonder dit openlijk te doen uit vrees voor ), zal genieten van de Schaduw van Allah op de Dag waarop geen andere schaduw hen kan baten :

"Allah zal zeven (soorten van mensen) bedekken met Zijn schaduw op de Dag dat er geen schaduw zal zijn behalve de Zijne : (nr. 6 : ) een man die aalmoes (sadaqa) geeft en het (dermate) verbergt (zo)dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand uitgeeft" [Overgeleverd in Sahîh Al-Bukhârî (1/440) nr. (1423) en Sahîh Muslim (2/715) nr. (1031)]

Vergeet niet dat het geschonken geld ook als een deel van je betaalde zakât kan gerekend worden.

Shaykh al-'Uthaymîn (rahimahullâh) zei : "De nood van een persoon aan een medische behandeling is een echte behoefte. Dus als we iemand vinden die een medische behandeling nodig heeft maar niet genoeg geld heeft om de behandeling te betalen, dan is er niets mis mee om hem zakât te geven, want het doel van zakât is om tegemoet te komen aan de behoeften van de mensen." ["Majmû' Fatâwâ Shaykh al-'Uthaymîn" (18/342)]

En waarmee is het beter te eindigen dan met het Woord van Allah ('azza wajalla) ?

Hij ('azza wajalla) zei in Zijn Edele Boek :

"Geloof in Allah en Zijn Boodschapper en geef bijdragen van hetgeen waarover Hij jullie heeft aangesteld als beheerders. Voor degenen van jullie die geloven en bijdragen geven, is er een grote beloning." [S. al-Hadîd, v. 7]

En ten laatste werd in een hadith qudsî ook overgeleverd door de Profeet Muhammad (sallAllâhu 'alayhi wasallam) dat Allah ('azza wajalla) gezegd heeft :

"Geef uit, o zoon van Âdam, en Ik zal aan jou uitgeven." [Overgeleverd in Sahîh al-Bukhârî (5073) en Sahîh Muslim (993) op gezag van Abû Hurayra radiyAllâhu 'anhu]


ابو معاذ محمد داود

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos